Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Irodalomjegyzék az agressziókezeléshez
2008.12.15. hétfő

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kiadványokat, amelyeket ajánlani tudunk a konfliktuskezelés,  az iskolai agresszió téma feldolgozásához.

IRODALOMJEGYZÉK

Agresszió, erőszak, viselkedéstudomány:

AZ AGRESSZIÓ problémái korunkban. Szerk. Kappéter István. A Szociális Munka Alapítvány és a Magyar Pszichiátriai Társaság Közép-Magyarországi Tagozata közös rendezésében, 1995. május 10-11-12-én, Ábrahámhegyen volt tudományos ülés összefoglalt anyaga. Bp., SZMA, 1996. 158 p.

BECK, Aaron T.: A gyűlölet fogságában. Bp., Háttér, 2001. 384 p.

BUDA Béla - BOROS János: Az agresszióról = = Új pedagógiai szemle, 1998. 7-8. sz. p. 118-127.

CSÁNYI Vilmos: Biológiai determináció és agresszió = = Educatio, 1999. 4.sz. p. 677-692.

DOMOKOS Andrea: Az agresszió, mint viselkedési minta a technokrata társadalomban
= = Gyermekvédelem - nevelőközösségek, 1997. 1. sz. p. 58-61.

DORNES, Martin: A kompetens csecsemő = = Fordulópont, 2002. 1.sz. p. 35-41.

FIGULA Erika: Gondolatok, köznapi tapasztalatok az erőszakról
= = Pedagógiai műhely, 2003. 4.sz. p.21-24.

FROMM, Erich: Az emberi szív. Miért vagyunk egyaránt képesek a rosszra és a jóra?
Bp., Háttér, 1998. 171 p.

FROMM, Erich: A rombolás anatómiája. Bp., Háttér, 2001. 721 p.

GÁBOR Kálmán: Ifjúsági korszakváltás és erőszak = = Educatio, 1999. 4.sz. p. 740-751.

GARAMI Erika: Agresszív viselkedés = = Educatio, 1997. 4.sz. p.763-769.

HALLER József: Miért agresszív az ember? Bp., Osiris, 2005. 126 [2] p.

LORENZ, Konrad: Az agresszió. Budapest, Katalizátor Iroda, 1994. 221 p.

RANSCHBURG Jenő: Félelem, harag, agresszió. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 161 p.

VAJDA Zsuzsanna: Mi van a gyerekek és fiatalok agresszivitásának hátterében?
= = Educatio, 1999. 4.sz.  p. 694-705.

VALENTY, Linda O. - BARRETT, Edith J.: Serdülők politikai szocializációja  az erőszak árnyékában
= = Educatio, 2004. 4.sz. p. 495-515.

WIDMER, Salomé: Dehogy akarok én verekedni! Együttélés és megértés. Hogyan tanulják meg a gyermekek a másokkal való érintkezést? Bp., Egmont Hungary, 2001. 95 p.

Iskola  és  agresszió; gyermek- és ifjúságvédelem:

ABONYI Nóra: Agresszió = = Educatio, 1997. 1.sz. p. 173-176.

BAZSÓ Edit: A japán oktatás fő gondja: az ijime = = Iskolakultúra, 1995. 18-19.sz.  p. 123-125.

BOKOR Ibolya: Atrocitások az iskolában. In: Társadalom, kultúra.és a gyerekek. Szerk. Gocsál Ákos. Pécs, JPTE Tanárképző Intézet, 1999. p. 89-108.

BOROSS Ottilia: Basák az iskolában = = Iskolakultúra, 2006. 11.sz. p. 33-39.

BUDA Lászlóné: A körön kívüli gyermekek, avagy pszichoterror az iskolában?
= = Hogyan tovább, 2005. 3.sz. p. 26-28.

BUKUS Beatrix: Agresszió a németországi iskolákban. In: Tudományperspektíva. Szerk. Takács Ádám. Bp., ELTE PPK HÖK, 2006. p.61-71.

DAMBACH, Karl. E.: Pszichoterror (mobbing) az iskolában. Bp., Akkord, 2001. 95 p.

DIETZ, Rudolf: Tétlenül kell-e szemlélnünk a gyerekek növekvő iskolai agresszivitását?
= = Embernevelés, 1997. 3.sz. p. 51-54.

FIGULA Erika: Bántalmazók és bántalmazottak az iskolában
= = Új pedagógiai szemle, 2004. 7-8.sz. p.223-228.

FIGULA Erika: Az iskolai erőszak jelenségének feltárása, a tanulók érintettségének, szerepviselkedésének elemzése egy vizsgálat tükrében = = Alkalmazott pszichológia, 2004. 4.sz. p. 19-29.

FIGULA Erika: Iskolai zaklatás - iskolai erőszak pszichológusszemmel. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tud. Közalapítvány Kuratóriuma, 2004. 109 [31] p.

FÜLÖPNÉ BÖSZÖRMÉNYI Aliz: Agresszió a gyermekintézményekben
= = Új pedagógiai szemle, 2003. 1.sz. p. 23-35

GÁBOR Kálmán - NOVÁK Gábor: Erőszak az iskolában = = Köznevelés, 1999. 12.sz. p.9.

KEREZSI Klára: Büntetve gondozni? A javítóintézeti nevelés helye a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerében. = = Esély, 2007. 3. sz. p. 62-80.

KOLLÁR Katalin, N.: Erőszak az iskolában = = Embertárs, 2005. 2.sz. p. 125-133.

KOVÁCS Imre, P.: Káin ideje? = = Köznevelés, 1992. 6.sz.   p.13. 

KUPÓ János: Erőszak az iskolában és az iskolán kívül = = Educatio, 1999. 4.sz. p. 803-812.

LIGETI György: Az iskolai agresszióról = = Megyei pedagógiai körkép, 2006. 2.sz. p. 11-15.

LIGETI György - CSORDÁS Dániel: Az oktatási intézményen belüli erőszak
= = Köznevelés, 2003. 35.sz.    p.6-7.

MIHÁLY Ildikó: Erőszak az iskolában = = Új pedagógiai szemle, 2000. 4.sz. p. 52-58.

MIHÁLY Ildikó: Az iskolai terror természetrajza = = Új pedagógiai szemle, 2003. 9.sz. p. 75-80.

MIKSA Lajos: Ki védi meg a gyerekeinket?  Bűnözők és áldozatok = = Köznevelés, 2000. 8.sz. p.2-3.

MOLNÁR Tamás: Ok és okozat az iskolában = = Jel, 1998. 5. sz. p. 135-136.

MOLNÁR Tamás: Vérfürdő az iskolában = = Jel, 1999. 6.sz. p.168-169.

NÉMETH Zsolt: Kriminális szörnyűségek = = Fordulópont, 2004. 3. sz. p. 5-31.

OLWEUS, Dan: Az iskolai zaklatás = = Educatio, 1999. 4.sz. p. 717-737.

ORELL Ferenc János: Az ügyész szemüvegén. Az agresszív fiatalkorúakról
= = Szakoktatás, 1988. 3. sz. p.7-10.

RÉVÉSZ György: Az iskolai bántalmazás. In: Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Szerk. Kézdi Balázs. Pécs, Pro-Pannonia, 1998. p. 47-72.

RITÓ László: Tudósítások az iskoláról. Agresszív gyerekek
= = Új pedagógiai szemle, 1999. 11.sz. p. 81-88.

SCHWABE, Matthias - TREDE, Wolfgang: Erőszak az ifjúságvédelem intézményeiben = = Gyermekvédelem - nevelő közösségek, 1996. 2. sz. p. 26-27.

SIKÓ Attila: Gondolatok az agresszivitásról, a félelemről, a bátorságról és arról, van-e helye, szerepe a küzdősportoknak az iskolai nevelésben = = Testnevelés tanítása, 1988. 6. sz. p.161-164.

SOMI Éva: Ököljog az iskolában? = = Mentor, 2002. 11.sz. p.10-11.

SZARKA Attila: Töredékek gyereksorsokról, reflexiók az agresszióról és a félelemről
= = Embertárs, 2005. 2.sz. p.134-139.

TOMASZ Gábor: "Bullying"- konferencia = = Educatio, 1999. 4.sz. p. 831-842.

UTASI Judit: Erőszak az iskolában = = Család, gyermek, ifjúság, 2000. 1.sz. p. 27-30.

VÁRNAI Dóra - FLIEGAUF Gergely: Az iskolai bántalmazás és összefüggései
= = Fejlesztő pedagógia, 2005. 5-6.sz. p. 73-77.

Agresszió a családban:

CSALÁDI iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata. Szerk. Virág György.  Bp., KJK-Kerszöv, Országos Kriminológiai Intézet, 2005. 276 p.

GÖNCZÖL Katalin: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése a családon belül veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló állami feladatokról
= = Család, gyermek, ifjúság, 2000. 6.sz. p.12-19.

KEREZSI Klára: A védtelen gyermek. Erőszak és elhanyagolás a családban. Bp., Közgazdasági és Jogi  Kvk., 1995. 176 p.

OLIVIER, Christiane: Az agresszív gyermek és a szülők. Budapest, Pont, 2004. 85 p.

VESZÉLYES családok, veszélyes segítők = = Család, gyermek ifjúság, 1999. 3.sz. p. 26-38.

Média és agresszió:

BÉNYEI Judit - SZÍJÁRTÓ Imre: Média, erőszak - médiaerőszak = = Educatio, 1999. 4.sz. p. 843-849.

BICSÁKNÉ NÉMETHY Terézia: Agresszió és számítógép = = Fordulópont, 2000. 2. sz. p. 96-98.

BÍRÓ Ildikó: A médiaerőszak hatása és megítélése a gyermekek és fiatalok körében
= = Katedra látlelet, 1999. 2.sz. p. 12-20.

CSÁSZI Lajos: A tévéerőszak kulturális politikája és szociológiája
= = Iskolakultúra, 2002. 1.sz. p. 94-105.

FRYDMAN, Marcel: Televízió és agresszió. Bp., Pont, 1999. 123 p.

HARTAI László: A mozgóképi szövegkörnyezet, mint a képernyős erőszak rejtőzködő démona
= = Educatio, 1999. 4.sz. p. 788-801.

LOUYOT, Alain: Rambománia = = Fordulópont, 2000. 1.sz.  p. 52-55.

LEDINGHAM, J. E. - LEDINGHAM, C. E. - RICHARDSON, J. E.: A médiában megjelenő erőszak hatása a gyerekekre = = Család, gyermek, ifjúság, 1996. 2.sz. p. 23-25.

MITYÓK F. Viktor - SÉRA László: Video- és számítógépes játékok, televíziónézés és agresszivitás
= = Alkalmazott pszichológia, 2001. 2. sz. p. 27-35.

RANSCHBURG Jenő: Agresszivitás a képernyőn = = Fordulópont, 1999. 1. sz. p. 5-7.

RANSCHBURG Jenő: Áldás vagy átok? Gyerekek a képernyő előtt. Budapest, Saxum, 2006. 179 p.

SINDELYES András: Számítógépes játékok és az erőszak
= = Katedra látlelet, 2000. 1. sz. p. 14-15.

TÉVÉ előtt - védtelenül? A média hatása a gyerekekre. Szerk. Szávai Ilona.
Budapest, Pont, 2007. 150 p.

TÓTH Tamás: Médiaerőszak. Budapest, Kossuth, 2005. 223 p.

VETRÓ Ágnes: A televízió veszélyei = = Fordulópont, 1999. 1. sz. p. 14-29.

Az agresszió kezelése:

BOGDÁN Péter: A "kulturális másság" antológiája = = Iskolakultúra, 2006. 1. sz. p. 103-111.

BUDA Mariann: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió. Bp., Dinasztia, 2005. 149[3] p.

CZACHESZ Erzsébet, Cs.: A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig
= = Iskolakultúra, 2007. 8-10. sz. p. 3-12.

FLECK Erika: Agresszió művészeti, pszichiátriai és terápiás megközelítésben
= = Tanító, 2007. 7.sz. p. 22-25.

A GYERMEKI agresszió kezelése. Országos Gyermekvédelmi Konferencia, 2006. szeptember 20-21.
Szerk. Heves Megyei Önkorm. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata. Eger, 2006. 59 p.

HONTI Mária: Erőszakos látvány, látványos erőszak. Egy lehetséges ellenszer: a játék = = Taní-tani, 2000. 14-15. p. 94-99.

HORVÁTH-SZABÓ Katalin - VIGASSYNÉ DEZSÉNYI Klára: Az agresszió és kezelése.
Tanári kézikönyv. Bp., SZCSM, 2001. 199 p.

LIGETI György: Bevezetés a mentorpedagógiába 2. = = Új pedagógiai szemle, 2005. 5. sz. p. 17-23.

MIHÁLY Ildikó: Új képzési tartalmak az Európai Unió iskoláinak tanterveiben és oktatási programjaiban
= = Új pedagógiai szemle, 1999. 11.sz. p.120-128.

MITŐL (nem) lesz deviáns? Szöveggyűjtemény az iskolai "bűnmegelőzéshez". Vál. Schödl Lívia és Galicza János. Bp., FPI, 1999.

MORVAI Krisztina - PAP Enikő: Ajánlások a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére
= = Család, gyermek, ifjúság, 2001. 6.sz. p. 34-36.

PÓSA Róbert - ANDRÁS Katalin, P.: Kortünet vagy kórtünet? A gyermeki agresszió és kezelésének lehetőségei = = Fordulópont, 2002. 4. sz. p. 21-30.

PUSKÁS Gyöngyi: Gyermekek elleni abúzus prevenciója. Belgiumi tapasztalatok
= = Család, gyermek, ifjúság, 1998. 1. sz. p. 13-14.

RUMPF, Joachim: Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? Verekedés, veszekedés, rombolás. Budapest, Akkord, 2004. 104 p.

SZABÓNÉ SZILÁGYI Zsuzsa: Agresszió - autoagresszió. In: Válogatás speciális intézetek módszertani írásaiból. Budapest, FICE, 1993. p. 37-75.

SZELLŐ Ágnes: Segítő a bajban: a mediátor. A tanulók részvétele az iskolai agresszió elleni harcban
= = Mentor, 1999. 3.sz. p.16.

TANCZ Tünde, D.: Iskola és pszichoterror. A népmesék, mint a "mobbing" kezelésének lehetséges eszközei
= = Fejlesztő pedagógia, 2003. 6.sz. p.17-21.

TANCZ Tünde, D.: Az iskolai pszichoterror kezelésének néhány lehetősége, különös tekintettel a biblioterápiára = = Képzés és gyakorlat, 2006. 1.sz. p. 37-43.

TORNYAI MUNK Magda: Az erőszakos magatartás megelőzése a gyermek "intencionális állapotainak" kifejezése által = = Drámapedagógiai Magazin, 20. 2000. p.13-15.

VÁLASSZ okosan! Készségfejlesztő program az agresszivitás csökkentésére.
Kolozsvár, Scientia, 2004. 236 p.

Az agresszió témakörével foglalkozó írásokat, cikkeket a következő weboldalakon is olvashatnak: www.szochalo.hu, www.okri.hu

 

Összeállította: Bedey Gáborné könyvtáros

 

Játékgyűjtemény

Sutton-Smith, Brian és Shirley (1986.) Hogyan játsszunk gyermekeinkkel (és mikor ne)?

Kaposi László (2002.) Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest.

Csóti, Marianna (2006.) Te és a többiek – A társas kapcsolatok építésének praktikái –Pro Die Kiadó, Budapest.

Csóti, Marianna (2006.) A gyermek társas készségeinek fejlesztése – Kapcsolatok, kommunikáció, önbecsülés. Pro Die Kiadó, Budapest.

Rendezvénynaptár
<2020. május>
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu