Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Dokumentumok
2014.06.10. kedd

 

152/2014. (VI. 6.) Kormányrendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (MK 2014/79) 

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/61)

34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/60)

1-12. mellékletek

99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (kiegészített)

Tanfelügyeleti kézikönyvek


 

17/2014 (III. 12) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (MK 2014/37) 


6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/11)


Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez


Országos tanfelügyelet – Kézikönyv általános iskolák számára


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kollektív szerződése
(2013.XI.22.)

353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2013/164)

37/2013. (X. 4.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról  (Hivatalos Értesítő 2013/49)
2. függelék: A köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumai

346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2013/160)

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (MK 2013/143)

2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 2013/143)

Tanévkezdő segédlet 2013/2014. tanév
Kiegészítés

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról (MK 2013/133)

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 2013/116)

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő 2013/33)

47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről (MK 2013/115)

 

43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (MK 2013/104) 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (MK 2013/96)

 

199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2013/96)

2013. évi LXV törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról (MK 2013/85)

2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 2013/73)

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról (MK 2013/70)

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről (MK 2013/58)


23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (Mk 2013/53)
1–8. melléklet a rendelethez

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Mk 2013/48) 

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól

73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (Mk 2013/32)

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (Mk 2012/177)
A rendelet mellékletei

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeirőlézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (Mk 2012/167)

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (Mk 2012/164) 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (Mk 2012/132) 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Mk 2012/115)

Tanévkezdő kiadvány a 2012/2013-as tanévre

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (MK 2012/112)

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

Törvénymódosítások - Magyar Közlöny 2012. évi 99. szám (VII. 24.)

2012. évi CXXIII. törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

2012. évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről


3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről 

  

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

 

Online tájékoztató kiadványok a nemzeti köznevelési törvényről

 

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzat módosításáról


Fővárosi közoktatási koncepció 2011-2015

 

Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauz 2012

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (MK 2011/162)

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi törvény (MK 2011/165)


A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (MK 2011/160)


2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról (MK 2012. évi 74. szám)


A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (MK 2011/139)

 Magyarország költségvetéséről és helyi önkormányzatairól szóló törvények (MK 2011/161)

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (MK 2011/165)

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók
kötelező élet- és balesetbiztosításárólt

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauz 2011

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012.


Közlemény a 2013. évi felsőoktatási felvételi eljárásról


30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről

Tájékoztatás a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményével kapcs. tudnivalókról, a szülőt megillető jogokról és a szülői kötelezettségekről

Budapesti Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauz 2010


Fővárosi Közoktatási Kalauz 2009

Mellékletek:
A 2009/2010. tanévi 9. évfolyam beiskolázási és végleges létszámadatai
Összes iskolai tanulói létszám
Összes nappali tanulói létszám
Összes nappali szakképző tanulói létszámKözlemény a középfokú beiskolázás tanulmányi területeinek megadásáról


Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója (2008)


Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciójának Intézkedési Terve (2008)


Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési Terve (2008)


Budapest Főváros Közoktatási Intézkedési Terve (2008)

 

Rendezvénynaptár
<2020. július>
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu