Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Újjáalakulnak a regionális fejlesztési és képzési bizottságok
2009.01.12. hétfő
szakképzés gyakorlat

Közismert, hogy a szakképzés reformjának kiemelt célja a szakképzés és a gazdaság együttműködésének erősítése, a munkaerő-piaci kereslet- kínálat közelítése, a kereslet-vezérelt szakképzés megteremtése.

Ennek megvalósítása érdekében a szakképzés-fejlesztés reformprogramjában meghatározásra kerültek azok a legfontosabb területek, amelyek összehangolt fejlesztésével az iskolából kikerülő fiatalok és a felnőttképzésben résztvevők piacképes tudáshoz juthatnak, elsajátíthatják az elhelyezkedéshez szükséges, hiányzó kompetenciákat, javul az alkalmazkodóképességük és nő az esélyük a megalapozott pályaválasztásra, illetve pályakorrekcióra. Mindezek a fejlesztések a gazdaság szereplőinek fokozottabb és széles körű bevonásával valósulnak meg.

A szak- és felnőttképzési reformjavaslatokat tartalmazó dokumentumokban a szakképzésnek és a felnőttképzésnek a munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében legfontosabb elemként a szakképző intézmények és a fenntartói döntések integrációja, a térségi integrált szakképző központok (TISZK) új koncepciója, a szakképzési kapacitásszabályozás törvényi hátterének megteremtése szerepelt. A TISZK-ek törvényi szabályozásának átalakításával megteremtettük a jogszabályi hátterét annak, hogy létrejöhessen egy olyan intézményfenntartói és intézményi hálózat, amelynek szakképzési feladatellátása (képzési struktúra, tanulólétszámok) regionális szinten koordinált és vezérelt lesz.

A szakképzés regionális koordinációjának hatékonysága jelentős mértékben függ attól, hogy a szakképzésben érintett gazdasági szereplők és iskolafenntartók partnersége általánosan és az egyes szakmacsoportok szakképesítésekkel összefüggő kérdéseiben hogyan teremthető meg.

A régiók szakképzési kapacitásainak koordinációját a jövőben a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB) látják el, a szakképzés-fejlesztési források elosztásában meghatározó szereppel bővítve. A regionális munkaerő-piaci igények hatékony érvényesítése érdekében megváltozott az RFKB-k összetétele, a gazdaság szereplőinek részvétele nőtt, a gazdasági igényérvényesítés erősítése érdekében bevezetésre került a társelnöki funkció, amit a gazdasági kamarák képviselője lát el. A szakképzésre vonatkozó döntések a jövőben azon a szinten fognak történni, ahol a gazdaság fejlődésének folyamatai átláthatók, felmérhetők és összegezhetők, ahol meghatározható a munkaerő-kínálat keresletnek megfelelő szakmai összetétele.

Miért volt erre szükség? Jelenleg a képzési szakirányok és a beiskolázási létszámok nem tükrözik megfelelően a gazdaság igényeit. Szakmát a tanulók, illetve szüleik választanak, akik nem rendelkeznek elegendő információval a megalapozott pályaválasztási döntéshez. Az intézményfenntartók rendelkeznek ugyan megfelelő munkaerő-piaci információval, de az indított szakirányokkal kapcsolatos döntéseikért kevésbé viselik a felelősséget. Mindezek következtében torzult és túlságosan széttagolt az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés struktúrája.

A kormányzat ezen a helyzeten kíván változtatni úgy, hogy nagyobb beleszólást biztosít azok - konkrétan a gazdaság képviselői - számára, akik a struktúrára, a képzés szakirányaira és arányaira vonatkozó döntések hatását közvetlenül, a rendelkezésre álló munkaerő-kínálat összetételén keresztül érzékelik.

Mit várunk az újjáalakult RFKB-ktől? A bizottságok - gazdasági elemzésekre alapozva - azt fogják meghatározni, hogy milyen szakirányokban és milyen létszámarányban képezhetnek a jövőben fejlesztési támogatással az iskolák. Felelősségteljes döntés ez, hiszen hatása túlmutat az iskola keretein. Ha jól döntenek, pár év múlva a fiatalok könnyebben találnak majd megfelelő munkahelyet, kevesebb lesz a pályakezdő álláskereső, csökken a hiányszakmák száma. Ha nem támogatják az olyan - túltelített - szakmákra történő beiskolázást, amelyekben az elhelyezkedés esélye minimális, vélhetően szintén csökkenni fog az álláskeresők száma. Ha a gazdaság igényének megfelelő összetételű és számú munkaerő áll majd rendelkezésre, az gazdasági fellendülést eredményezhet.

Annak érdekében, hogy az RFKB-k érvényesíteni tudják döntéseiket a regionális szakképzési koordináció irányításában, hatáskörüket jelentősen bővítettük. A bizottság

  • dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfelhasználás hatékonyságának vizsgálatáról,
  • a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve a szakképzés regionális szükségleteiről,
  • a TISZK-ek által folytatandó szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól;
  • javaslatot tesz a fenntartók számára a fejlesztési támogatás iskolák, intézmények, szakképesítések fejlesztése közötti elosztására,
  • javaslatot tesz a régió szakképzés-fejlesztési céljaira fordítandó forrás nagyságára,
  • együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a szakképzés-fejlesztés tervezésében,
  • fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szakképzést érintő fenntartói döntések regionális munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságról.

Mindez nem kis feladatot jelent a bizottságok tagjai számára. A hatékony munka érdekében biztosítjuk a működtetés anyagi feltételeit, a szakképzési irányok és arányok meghatározásához szükséges munkaerő-piaci adatok és a foglalkoztatási feltételek jövőbeni alakulását figyelembe vevő, a szakképzés szakmaszerkezetének tervezéséhez elengedhetetlen - iskolafenntartók és gazdasági szereplők közötti - együttműködés tartalmi, szervezeti feltételeit is. Az RFKB munkaszervezete az Oktatási Hivatal, melynek regionális igazgatóságai végzik az ezzel összefüggő munkát.

A minisztérium támogatja a kamarának azt a kezdeményezését, hogy a munkaerő-piaci szereplőknek az iskolarendszerű szakképzés koordinációjában való részvételre történő felkészítése érdekében egy regionális és országos hálózatot építsen ki.

Bízunk benne, hogy a RFKB-k tevékenysége hozzájárul a kereslet-orientált szakképzés kialakulásához, aminek eredményeképp néhány éven belül csökken a pályakezdő álláskeresők száma és a gazdálkodó szervezetek minőségi szakember utánpótlása biztosított lesz.

 

[Forrás: szmm.gov.hu]

Rendezvénynaptár
<2020. március>
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu