Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége (IAEC)
2008.08.25. hétfő

Háttér
Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségét létrehozó mozgalom 1990-ben indult útjára az Oktató Városok Első Nemzetközi Konferenciáján Barcelonában. A Barcelonai Kongresszus meghatározta az oktató város fogalmát, megfogalmazta és elfogadta a mozgalom Chartáját, és megkezdte az Oktató Városok Nemzetközi Adatbankjának kiépítését.

Az "oktató város" fogalom a városlakók békés egymás mellett élését jelenti egy olyan többdimenziós térben, ahol az emberek közti kapcsolat tiszteletre, információra, aktivitásra és a sokszínűséggel szembeni pozitív hozzáállásra épül. A város önmagában is oktató jellegű: tagadhatatlan tény, hogy a várostervezés, az egészségügy, a lakó- és természeti környezet, a sportolási lehetőségek, a közigazgatás, a kultúra, a média, az iskolarendszer, a közlekedés, a közbiztonság stb. különböző tanulási lehetőségeket biztosít, illetve hoz létre a város lakói számára. Egy város akkor válik oktató várossá, ha ezt a helyzetet nyíltan elfogadja és elkötelezi magát mellette.

Elsősorban a helyi önkormányzatok, a lakosság demokratikusan megválasztott képviseleti szervei azok az intézmények, amelyeknek ezeket a szempontokat, azaz az oktatási szándékot és az oktatás melletti elkötelezettséget célkitűzéseikbe be kell építeniük. Ennek következtében a helyi önkormányzatokon belül a munkafolyamatokat új módon koordinálják, hiszen ezt a kérdések sokrétűsége is szükségessé teszi.
Másrészt napról napra világosabb, hogy szükséges és hasznos a problémák átfogó kezelése. Így új és szükségszerű kapcsolatok jöhetnek létre a "civil társadalom"-mal, illetve a hasonló jellegű közösségekkel és szervezetekkel.

Pilar Figueras

                                

A Szövetség
Az a meggyőződés, hogy az oktató városnak ma különösen nagy szüksége van más városokkal folytatott párbeszédre, és hogy a különböző projektekben és konkrét tevékenységekben a városok együtt gondolkozzanak, együttműködjenek, és közös erővel keressék meg a különböző javaslatok és tevékenységek értékelésének módozatait, 1994-ben az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének megalakulásához vezetett.
Az IAEC- t olyan - helyi önkormányzatuk által képviselt - városok alkotják, amelyek csoportokba szerveződve működnek együtt különféle projektekben és tevékenységekben, melyek fő célja, hogy megismerjék városukat, annak működését és fejlődését, és ezáltal javítsák lakosaik életminőségét. A Delors jelentésben meghatározott négy alapelv alapján úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek során megtanulhatjuk, hogyan ismerjük meg városunkat, hogyan működtessük azt, és hogyan létezzünk, illetve éljünk benne egymás mellett. Az oktató város fogalmának gyakorlati megvalósítása annyira sokféle lehet, mint a fogalmat alkotó két szó: a Város és az Oktatás.

Néhány város egyetlen kiemelt projekten dolgozik, amely összefogja a lakosság összes oktatói tevékenységét. Ez a helyzet például Porto Alegrében (Brazília), vagy Vallenarban (Chile).

Az előbbi város esetében a Részvételi Költségvetésen keresztül a polgárok részt vállalhatnak a város közigazgatásában és dönthetnek a költségvetés egészéről. Az ily módon aktivizált lakosság képes döntéseket hozni, és a kormányzat mellett közvetlen politikai befolyással is rendelkezik.

Vallenar esetében a folyóval kapcsolatos Újjáépítési és Integrációs Projekt határozza meg a tevékenységformákat. Ezzel a projekttel visszafordították a folyót körülvevő terület leépülését, és a közterületeket úgy állították helyre, hogy azokat a lakók különböző tevékenységekre használhatják. Ez az újjáépítés a környezet építészeti adottságainak figyelembevételével, illetve a lakosok és különböző magán- és közintézmények aktív részvételével történt.

Más oktató városokban a lakosság különböző rétegeit megcélzó általános programokból indul ki az oktatás, mégpedig különböző témákban.
Barcelonában az Önkormányzat ifjúságpolitikáját az Ifjúság Terv határozza meg. Ez a terv 11 programra és 120 konkrét tevékenységre illetve projektre épül. Montevideo az öregek megsegítésére állított fel egy Bizottságot, amelyben az illetékes közintézmények mellett különböző Szervezetek is részt vesznek. A Bizottság az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szabadidő területén dolgoz ki tervezeteket.

Egyes városok konkrét tevékenységeken keresztül fejtik ki munkájukat. Budapest például - több más javaslat mellett - azt mutatta be nekünk, hogyan szervezett az önkormányzat és a Műszaki Egyetem Építészeti Kara egy olyan tréninget, amelyben a jövő építészei a városfejlesztés aktuális kérdéseit és a helyi önkormányzat ezzel kapcsolatos tevékenységét ismerhették meg annak érdekében, hogy a diákok később a város fejlesztésének aktív részesei lehessenek.

A Genfben szervezett programok egyike az a minden évben megrendezett ünnepség, melynek során üdvözlik azokat a fiatal polgárokat, akik a következő évben érik el nagykorúságukat és kapják meg polgárjogaikat.
Sok más példát is említhetnénk ezen, vagy más városokból is. Ezek mindegyike megtalálható az Oktató Városok Nemzetközi Adatbankjában, amelyről később beszélek részletesen.

A városok közös céljai a következők:

–  a Charta elveinek követése
–  az oktató városok közti kapcsolatok, a tervezetek és konkrét megvalósításuk bővítése és elmélyítése
–  a városközi együttműködés támogatása az egyes tevékenységekben; az értékelés elengedhetetlen alkotóelemeinek meghatározása
–  a különböző nemzeti és nemzetközi szervekkel való párbeszéd és együttműködés kialakítása

Az IAEC-nek ma 34 országban 284 tagja van. A Szövetség fejlődéséről, földrajzi eloszlásáról és a lakosok számáról az alábbi bekezdések tájékoztatnak:

A Közgyűlés az Szövetség vezető testülete. A Közgyűlést a Tagvárosok alkotják. A Végrehajtó Bizottság tagjai: Barcelona (itt található az Elnökség és a Főtitkárság is), Budapest, Genf, Lisszabon, Lomé, Mexico, Porto Alegre, Rennes, Rosario, Tampere és Torino.
Az Szövetség több, különböző szerkezetű és jellegű regionális hálózat kialakítását kezdeményezte 1996 óta (Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Brazília stb.). Céljuk az olyan városok közti együttműködés kialakítása, amelyek elhelyezkedésükben, nyelvükben és problémáikban közel állnak egymáshoz. A Szövetség a Végrehajtó Bizottság által indítványozott tematikus hálózatokat 2000-ben építette ki. A hálózatok célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz azokat a városokat, amelyek közösen szeretnének dolgozni egy-egy témában, hogy fejlesszék a különböző témák kezelését az egyes városokban, hogy közös értékelési pontokat keressenek, és hogy közös következtetéseket vonjanak le. Ezt tapasztalatcserével és közös projektek fejlesztésével és megvalósításával kívánják elérni. Az Szövetség a szükségletek és igények függvényében más hálózatok beindítását is tervezi.

A jelenleg működő tematikus hálózatok a következők:

   1. ICT – azaz Információs és Kommunikációs Technológia. Első találkozójukat 2005. május 19-20-án tartják, Tamperében; ez a város lesz ennek az új tematikus hálózatnak – minden jel szerint – a központja. Alakuló találkozójuk címe: "Lehetőségek és kihívások az adminisztráció és az oktatás előtt"; témáiban összpontosítanak "az ICT Mindenkinek" és az "ICT az iskolákban" területekre. Fokozott hangsúlyt fektetnek a digitálid írás-olvasásra, a városlakók aktivizálására, tanártovábbképzésre. Főleg a köztisztviselők, közalkalmazottak, tanárok és oktatók, pedagógiai segédszemélyzetek, adminisztrátorok és könyvtári, iskolai igazgatók alkotják a célközönséget.
   2. Harc az iskolai kudarc ellen. Nemcsak fiatalok, hanem felnottek számára is, szem előtt tartva a fizikai, szellemi és szociális korlátokat, és az olyan nyilvánvalóan közös ügyeket, mint az egészségügy, táplálkozás stb. Torino városa koordinálja.
   3. Átmenet az iskola és a munkahely között. A városnak nemcsak a munkanélküliség csökkentésével kell segítséget nyújtania ebben az átmenetben, hanem azzal is, hogy segít a fiataloknak megtalálni helyüket a társadalomban.
   4. Értékek oktatása. Szokások, emberi kapcsolatok, a közösséghez való tartozás, multikulturalizmus. Állampolgárság: jogok és kötelességek. A koordinátor Barcelona.
   5. Városbiztonság. A város összes lakója számára, különbözo szempontok szerint: közlekedés, közutak, oktatás stb. Célja a vészhelyzetek és minden fajta eroszak kezelése, koordinátora Genf városa (volt; úgy tűnik, ez a tematikus hálózat megszűnőben van).

Nemzetközi kongresszusok
A Nemzetközi Kongresszusokat kétévente rendezik. Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tagok terjesszék, összehasonlítsák és kicseréljék a Charta célkitűzéseivel kapcsolatos programjaikat és tapasztalataikat. A Kongresszus plenáris ülések, alkotóműhelyek, és előadások színhelye, amelyek jó alkalmat adnak a különböző hálózatok találkozására.

Az Szervezet eddig a következő kongresszusokat rendezte meg:
1990 Barcelona  

I. Oktató város a gyerekekért és a fiatalokért
1992 Göteborg  II. Lifelong Learning
1994 Bologna  III. Multikulturalizmus: "Önmagunk megismerése és egymás feltérképezése: Az identitás új földrajzáért"
1996 Chicago  IV. Művészet és bölcsészet: a társadalmi változás közvetítői
1999 Jeruzsálem  V. Örökség és történelem átmentése a jövőbe
2000 Lisszabon  VI. A város mint oktatási közeg az új évezredben
2002 Tampere  VII. A nevelés jövoje. A város szerepe a globalizálódó világban
2004 Genova  VIII. Más város is lehetséges. A város, mint egy kollektív projekt jövője

A IX. Kongresszus Lyonban (Franciaország) lesz, 2006. szeptember 14-17. között, "Az emberek helye a városban" címmel.

Oktató Városok Nemzetközi Adatbankja (BIDCE) Az IAEC adatbank segítségével terjeszti oktatói tevékenységét a világ minden táján, hogy elősegítse a tapasztalatcserét és közös projektek létrejöttét. A Bankban több mint 700 oktatáspolitikai tervezetről és konkrét programról található információ, amelyek - az élet minden területét figyelembe véve - a város egész lakosságára irányulnak. A tevékenységeket állami- és magánszervezetek valósítják meg, bár a vezető szerep minden esetben a városi önkormányzatoké. Támogatjuk azon programok befogadását, amelyek konkrét tapasztalatokkal együtt kerülnek bemutatásra. A tematikus hálózatokról is itt található információ. Az oktató várossal kapcsolatos bibliográfiai anyag összeállítása folyamatban van.

A Szövetség honlapja a www.edcities.org címen található, a dokumentumok ingyenesen letölthetők. A Bankot a tagvárosok közreműködésével, illetve a regionális és tematikus hálózatoktól származó információk alapján fejlesztjük. A dokumentumok többsége a honlapon található nyomtatványon és e-mail formájában érkezik be. A dokumentumokat a munkatársak közvetlen interaktív rendszer segítségével folyamatosan frissítik.

Mely város lehet az IAEC tagja?
Az a város, amely azonosul az Oktató Városok Chartájában lefektetett elvekkel, és elkötelezi magát azok egyenkénti és együttes betartása, illetve fejlesztése mellett.
Az a város, amely közre kíván muködni abban, hogy a várost és az oktatást új módon értelmezzük: a demokrácia, a béke, a társadalmi jólét, a realizmus és szigorúság, de a kreativitás felol is közelítve.
Az a város, amely programjai és tevékenysége során célkituzésként mindig szem elott tartja a lakosság oktatását. A programokat a helyi önkormányzatok vagy más városi közösségek segítik, hozzák létre és rendezik meg, mind az iskolai, mind az oktatási rendszeren kívüli oktatásban.
Az a város, amely javaslatait más városokkal meg kívánja ismertetni, illetve meg akarja osztani, össze akarja vetni, és nyitott a tapasztalatok közös értékelésére, értelmezésére.

Melyek az IAEC-tagság formai követelményei?
Azoknak a városoknak, amelyek az IAEC tagjai akarnak lenni, először az Oktató Városok Chartáját kell elfogadniuk. Az IAEC-hez való csatlakozáshoz szükséges jelentkezési lapot a helyi önkormányzatnak el kell fogadnia, majd a polgármesternek alá kell írnia. Az érintett városok kérésüket a Titkárságnak címezzék, hogy a szükséges információk birtokába jussanak. A tagdíjat pontosan be kell fizetni. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy egy várost sem zárunk ki az IAEC-ből pénzügyi okok miatt.

Nemzetközi hálózatok
A nemzetközi kapcsolatok létesítése korábban az állam feladata volt, így kevés város állt állandó kapcsolatban más városokkal. A globalizáció jelensége megváltoztatta ezt a helyzetet, de a városok nem csak a változás színhelyei voltak, hanem aktívan részt is vettek a folyamatban.
Néhány esetben maguk a városok versenyeznek egymással a térség gazdasági, kulturális, politikai és technológiai vezető szerepéért. Más esetekben ez a verseny háttérbe szorult, helyt adva a kooperációnak. Ilyenkor a városok projektekben való együttműködésről kötnek megállapodásokat, ami kedvező hatással lehet a régió egészére, és amelynek révén más területekkel szemben is megvédhetik érdekeiket.
Az elmúlt néhány évben a városközi hálózatok növekedése és megerősítése a város méretétől függetlenül majdhogynem kötelező stratégiává vált. Ennek magyarázata az lehet, hogy a hálózatok alkalmat adnak olyan horizontális kapcsolatok létrehozására, amelyek lehetővé teszik nemzetközi kapcsolatok kialakítását is.
Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége ma kis, közepes, és nagyvárosokból áll. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a városok fejlesszék tevékenységüket, és kihasználják a lehetőséget arra, hogy kapcsolatba lépjenek más nagyobb szervezetekkel (ENSZ, UNESCO, OEI, EU, Mercociudades stb.). Így a jó megoldások publikálása, a támogatásokhoz és új technológiákhoz való hozzáférés, a közös projektek stb. révén a városok több információhoz juthatnak.
Azzal a meggyőződéssel, hogy az Oktató Városok javaslatai és az IAEC-vel való kapcsolat előnyös lehet mind az Önök városának, mind az Szövetség számára, arra bíztatom Önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és kísérjenek el bennünket ezen az izgalmas és pozitív értékekkel teli úton.

A szervezet honlapja: www.edcities.bcn.org 

Rendezvénynaptár
<2020. július>
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu