Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Pályázati felhívás szaktanácsadó lista bővítésére
2012.11.12. hétfő

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) pályázatot hirdet középiskolák, kollégiumok, SNI intézmények számára, pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében, szaktanácsadói feladatok ellátására.

A szaktanácsadók általános feladatai

A szaktanácsadók feladatköre a kompetenciafejlesztéstől a résztvevő beavatkozásig tart.

Fő feladatuk a tartalmi modernizáció elősegítése, szakmai módszertani segítségnyújtás, információközvetítés egy-egy tantárgy, műveltségterület, intézménytípus vagy kiemelt pedagógiai feladat gondozójaként.

Alapfeladatuk:

 • dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése

 • pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése

 • tankönyv és taneszköz, illetve pedagógiai módszerek készítésének, kiválasztásának segítése és terjesztése

 • egyéni szakmai, tanári, tanulói tanácsadás

 • intézmények belső értékelésének segítése

 • a szakterületüknek megfelelő oktatás és a nevelés tartalmi és módszertani segítése

A szaktanácsadók az MFPI belső szakértőinek stratégiai és operatív vezetése alatt dolgoznak.

A külön-külön megpályázható területek:

Egy személy több szaktanácsadói területre is benyújthatja pályázatát!

Tantárgyi szaktanácsadói területek

 • angol nyelv szaktanácsadó

 • biológia szaktanácsadó

 • ember és társadalomismeret szaktanácsadó

 •  ének-zene szaktanácsadó

 • fizika szaktanácsadó

 • földrajz szaktanácsadó

 • francia nyelv szaktanácsadó

 • informatika szaktanácsadó

 • kémia szaktanácsadó

 • latin nyelv szaktanácsadó

 • magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó

 • matematika szaktanácsadó

 • mozgókép és médiaismeret szaktanácsadó

 • művészettörténet szaktanácsadó

 • német nyelv szaktanácsadó

 • olasz nyelv szaktanácsadó

 • orosz nyelv szaktanácsadó

 • rajz és vizuális kultúra szaktanácsadó

 • testnevelés szaktanácsadó

 
Szakmacsoport szaktanácsadói területek

 • egészségügy szakmacsoport szaktanácsadó

 • gépészet szakmacsoport szaktanácsadó

 • elektrotechnika-elektronika szakmacsoport szaktanácsadó

 • informatika szakmacsoport szaktanácsadó

 • építészet szakmacsoport szaktanácsadó

 • könnyűipar szakmacsoport szaktanácsadó

 • közlekedés szakmacsoport szaktanácsadó

 • környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport szaktanácsadó

 • közgazdaság szakmacsoport szaktanácsadó

 • ügyvitel szakmacsoport szaktanácsadó

 • kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport szaktanácsadó

 • vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport szaktanácsadó

Komplex fejlesztői területek

 • intézményszervezési, intézmény átszervezési és intézményműködési helyzetelemző, fejlesztő szaktanácsadás – fejlesztési komplex-szaktanácsadó
 • pedagógiai tevékenységet elemző, fejlesztő szaktanácsadás – pedagógiai fejlesztési folyamat-szaktanácsadó
 • intézményvezetést elemző, fejlesztő szaktanácsadás – vezetésfejlesztési folyamat-szaktanácsadó
 • fejlesztést támogató (mentor) szaktanácsadás, amelynek feladatait a fejlesztési mentor szaktanácsadó

Egyéb területek

 • nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás szaktanácsadó
 • kollégiumi nevelés és foglalkozások szaktanácsadó
 • könyvtár-pedagógiai szaktanácsadó
 • gyermek és ifjúságvédelem szaktanácsadó
 • integráció, hátrányos helyzetűek szaktanácsadó
 • diáktanácsadás szaktanácsadó
 • mérés-értékelési szaktanácsadó

Minden szaktanácsadótól legalább 5 terület ismerete elvárt az alábbiak közül:

 • Korszerű pedagógiai elvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, különösen a kompetencia fejlesztő oktatás-nevelés területén
 • Személyiségfejlesztés, tehetség, képesség kibontakoztatása
 • Közösségfejlesztés, társas-közösségi élet
 • Beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdése
 • Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése
 • Integráció, deszegregáció, hátrányos helyzetűek támogatása
 • Partnerség, team munkában való jártasság
 • Innovatív pedagógiák, projektszemlélet képessége
 • Én- és önkép kialakítására nevelés
 • Hon- és népismeret oktatása
 • Az EU közösségi szemléletének ismerete, aktív, demokratikus állampolgárság
 • Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás fejlesztése
 • IKT képességek oktatása, info-kommunikációs kultúra fejlesztése
 • Tanulási módszerek tanítása
 • Testi és lelki egészségre való nevelés gyakorlata
 • Pályaorientációs, életvezetési tanácsadói tevékenységek ismerete
 • Életvitel, gyakorlati ismeretek, háztartástan, mikroökonómia oktatásában való jártasság
 • Roma kisebbségi nevelés-oktatás (vagy nemzeti és etnikai nevelés-oktatás)
 • Tanulók életrendje, szabadideje
 • Közoktatási minőségirányítási, minőségfejlesztési képesség
 • Felnőttoktatási módszertani ismeretek
 • Integrációban, deszegregációban való jártasság
 • Habilitációban, rehabilitációban való jártasság

A szaktanácsadók szükséges kompetenciái

 • a pályázott szakterületnek megfelelő felsőfokú iskolai végzettség, szakképesítés,

 • legalább 5 éves szakmai tapasztalat az oktatás, nevelés, képzési területén,

 • naprakész szakmai ismeret, tanügyigazgatási és mérésmetodikai jártasság,

 • jó szervezőkészség, amit a segítségnyújtás, a tárgyilagosság és a következetesség hat át,

 • kreatív gondolkodás, probléma és lényeglátás,

 • rendelkezik oktatásszervezési gyakorlattal,

 • a pedagógia iránt motivált, érdeklődő, az új iránt fogékony, szakmai fejlesztést már végzett,

 • együttműködési, kompromisszum készség és csapatszellem,

 • szakterülete kompetens fejlesztő szaktanára,

 • nagy munkabírás, türelem és kitartás,

 • empátia, tapintat, jó modor, konfliktuskezelési képesség,

 • csapatjátékos, teamben dolgozó, projekt gyakorlattal rendelkező egyén.

Amennyiben a pályázó a pályázati kiírás kritériumoknak megfelel, felkerül a fővárosi szaktanácsadói listára. A szaktanácsadók szakterülete és elérhetősége felkerül az MFPI honlapjára.

A pályázatokról az MFPI pedagógiai szakértőiből álló bizottsága dönt.

A szaktanácsadó lista nyitott, a pályázatok folyamatosan benyújthatók. A benyújtott pályázatokról a szakértői bíráló bizottság negyedévente dönt.

A pályázó pályázatának benyújtásával vállalja, hogy részt vesz az MFPI felkészítő és továbbképző foglalkozásain, amelyek célja az egységes szakmai, tartalmi követelmények megismerése és elsajátítása. A továbbképzések célja továbbá a szaktanácsadói munkához szükséges kompetenciák fejlesztése.

A szaktanácsadói listáról az iskolák választhatnak (kérhetnek) szaktanácsadót. A szaktanácsadókat az MFPI bízza meg megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés formájában a szaktanácsadói feladatok ellátására. A megbízásban megfogalmazott feladatok ellenőrzését és teljesítésének igazolását az MFPI szakértői végzik. Ha a szaktanácsadónak az MFPI nem ad megbízást, feladatot, akkor a szaktanácsadó díjazást sem kap.

A pályázat tartalma:

 • Szakmai önéletrajz (a szakmai erősségek, kompetenciák kiemelésével)

 • Publikációk

 • Támogató vélemény (munkahelyének igazgatója)

 • Motivációs levél (miért pályázik, mit kíván elérni a megpályázott szakterületen)

 • A nyomtatvány letölthető a www.fppti.hu honlapról

Pályázhatnak a fővárosi közoktatási intézmények, ill. felsőoktatási intézmények pedagógusai vagy innen nyugdíjba vonult pedagógusok.

A beérkező pályázatok első elbírálását az MFPI szakértőiből álló bíráló bizottság folyamatosan végzi. A bírálat eredményéről minden pályázót értesítünk.

A beadás történhet postán és személyesen az intézet titkárságán (1088 Budapest, Vas u. 8.)

Rendezvénynaptár
<2020. július>
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu